Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od Umowy

1. Każdy Konsument jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne Oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia dostawy, na adres: Stars.Space S.A. MAGAZYN ul. Mokra 32 dok nr. 9, 85-834 Bydgoszcz,

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia oraz zwrot towaru przed upływem 14 dni,

3. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Konsumenta i Sprzedawcy, adres Konsumenta, wskazanie numeru Zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu należności oraz dane kontaktowe,

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą,

5. Podstawą zwrotu jest dołączenie dowodu zakupu towaru,

6. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy,

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym ceny produktów oraz kosztów dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy,

8. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu łącznego kosztu zamówienia, do chwili otrzymania produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktów, w zależności co nastąpi wcześniej,

9. Zwrot produktów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument,

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

10.1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

10.2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz rzeczywiste koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), nie wyższe niż koszt najtańszej dostępnej w Sklepie opcji dostawy.

12. Postanowienia Regulaminu zawarte w pkt. 10 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dołącz do kosmicznego newslettera Otrzymuj nasze gwiezdne sygnały
i bądź na bieżąco z nowościami!
newsletter
Dołącz do naszego
Newslettera
newsletter
Nie pokazuj ponownie tego popup
Na góre
Koszyk
Zamknij
Powrót
Konto
Zamknij